Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

Veelgestelde vragen

 • Welke nieuwe regelingen zijn er rond Studiefinanciering in het HBO?

  Zie de pagina van DUO: Studievoorschot

 • Hoe verloopt de intake bij een HBO?

  Inschrijving voor 1 mei, zodat je op tijd bent voor de gewenste opleiding. Of er een intakegesprek plaatsvindt hangt af van de opleiding. Er zijn opleidingen met een vast individueel intakegesprek of een groepsintakegesprek, maar er zijn ook opleidingen waarbij je zelf moet vragen om een intake/kennismakingsgesprek. Leerlingen met een beperking, die een ondersteuningsvraag hebben of praktische vragen (bijv. rolstoelafhankelijke leerlingen) worden geadviseerd een gesprek aan te vragen en de decaan van de HBO-instelling op de hoogte te brengen. Maatschappelijk werk bij Heliomare heeft de kennis om praktische problemen rond vervoer en financieringen op te lossen.

 • Hoe verloopt de intake bij een MBO?

  Er zijn vaste stappen: de aanmelding, het aanmeldformulier voor het MBO wordt ingevuld door de leerling. De decaan vult (in overleg met mentor) een paar onderdelen in. Er vindt een reken en -taaltoets plaats en tegenwoordig vaak ook een capaciteiten en/of persoonlijkheidstest. Je krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek, daaruit komt een positief of negatief advies. Een negatief advies wordt schriftelijk toegelicht. Hebben leerling of ouders vragen over procedures, neem dan contact op met de decaan van Heliomare. Bij creatieve opleidingen maakt een portfoliogesprek vaak deel uit van de intake.

 • Hoe verloopt de intake bij het REA College?

  Leerlingen van Heliomare kunnen niet meer met 16-jarige leeftijd doorstromen naar het REA College. Zij kunnen op 18-jarige leeftijd nog wel bij goedkeuring van UWV-financiering uitstromen naar een beroepsopleiding van het REA. Na het bezoeken van de voorlichtingsmiddag volgt een individueel nagesprek. Via een praktijkassesment wordt bepaald in hoeverre de gekozen beroepsopleiding passend is en op welk niveau ingestroomd kan worden. Sommige leerlingen van Heliomare hebben meer tijd nodig om het keuzetraject compleet te maken, daarin voorziet de Talentenexpeditie van het REA.

 • Wanneer moet ik mij aanmelden bij het REA/MBO/HBO?

  Bij het REA aanmelden door deel te nemen aan de maandelijkse voorlichtingsmiddag, zie www.reacollege.nl, bij het MBO vroeg in het examenjaar (schriftelijk en/of digitaal) en bij het HBO voor 1 mei (via studielink.nl) .