Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

De kijk van Heliomare op loopbaanbegeleiding...

Op deze website wordt informatie gegeven over loopbaanbegeleiding bij Heliomare, afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Met als doel ouders op weg te helpen om LOB info te vinden, presentaties van de ouderavonden na te lezen en tips voor verdere begeleiding mee te geven.

Leerlingen staan onder (positieve) druk om keuzes te maken over toekomstige vervolgopleiding, beroepsvelden en wat de leerling zelf ziet als zijn gewenste en bereikbare toekomstbeeld. Bij gesprekken rond het transitieplan, worden ouders en andere betrokkenen uitgenodigd om jaarlijks met de leerling te kijken wat hij of zij nodig heeft om tot een passend vervolgtraject te komen. Het doel van het transitieplan is het verkennen van de opties voor wonen, dagbesteding (waaronder arbeid, studie, etc.) en vrije tijd. Het helpt als leerlingen vanuit verschillende hoeken feedback krijgen op hun toekomstplannen, van elkaar, van vrienden en familie.

Het beleid op loopbaanbegeleiding bij Heliomare is opgesteld door de schooldecaan. LOB staat bij onze afdeling geheel in dienst van de schoolvisie, ‘toekomstgericht werken’, waarbij vooral de zelfredzaamheid van de leerling centraal staat. Het team ondersteunt de leerling wat betreft de vergroting van de eigen keuzevaardigheid en het volgen van competenties die nodig zijn voor een goede aansluiting naar vervolgonderwijs. Daarbij gaan we uit van de competenties: Plannen en Organiseren, Communiceren, Samenwerken, Probleemoplossing, Informatie verwerken en verwerven, ICT & mediawijsheid, Basisgedrag in de klas, Sociaal bewust en Loopbaanoriëntatie.

De bijbehorende rubrics zijn te vinden op de website www.historylob.nl