Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

Onze LOB aanpak

VMBO Theoretische Leerweg en HAVO:

Alle leerjaren

Studievaardigheden, Schoolbelevingsvragenlijst,

Online Leergang Loopbaanbegeleiding: Keuzeweb

Toekomstgesprek (leerling/ouders/mentor)

Leerjaar 2

Niveaubepaling, advies einde leerjaar 2:

VMBO BL-KD (doorstroom naar Arbeid)

VMBO TL of HAVO (diplomagericht, staatsexamen)

Leerjaar 3

Voorlichting 'Sector/Profielkeuze' ouders (nov.)

Beroepskeuzetest (ICARES)

Bezoek leerlingen CHOICE keuze-evenement

Leerjaar 4/5

Beroepskeuzetest (ICARES) voor zij-instromers

Bezoek Studie-Experience Beurs

Bezoek open dagen met ouder(s) of begeleider

Leerjaar 5/6

Meeloopdagen bij MBO/HBO regelen leerlingen en ouders

Decaanles i.s.m. maatschappelijk werk

Nauw overleg met mentor over aansluiting vervoltraject

Mentor is eerste aanspreekpunt voor loopbaangesprekken.
Afhankelijk van begeleidingsbehoefte wordt IB-er/decaan/maatschappelijk werk ingezet, naast de mentor. LOB wordt ondersteund door maatschappelijke thema's die mentoren in de coachingslessen inbrengen, een actueel maatschappelijke 'Speak up', socratische gespreksvoering, oefenen van sociale vaardigheden in rollenspelen en de talentenmiddag. Als een leerling meer nodig heeft wordt een aanvullend gesprek ingezet volgens de methode 'Person Centred Planning'.

Gerelateerd content: