Help mee bij LOB

Loopbaanoriƫntatie en begeleiding van uw kind(eren)

LOB informatie voor uw kind in VMBO/HAVO, vanaf leerjaar 3

Om relevante informatie voor uw kind aan te kunnen bieden willen wij u vragen hieronder aan te geven in welk leerjaar uw kind zit en welk onderwijsprofiel uw kind volgt. Voor info over VMBO-BL kijkt u bij 'Onze LOB-aanpak' en tips.