Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

Uw rol als ouder

Bij Heliomare gaat het ons om een dialoog: een toekomstgesprek is niet 'ik en jij', maar 'jij en ik zijn wij'.

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat leerlingen vaak met hun ouders willen overleggen over hun toekomstkeuzes. Ouders/verzorgers kennen hun kind het beste, helpen hun kind afwegingen te maken, kunnen meegaan om open dagen te bezoeken en de juiste vragen te stellen.

Actuele informatie en gadgets die het gesprek op gang brengen tussen ouder en kind staan op deze site:

Babbelen aan de keukentafel

Kijk ook eens bij de voorbeeldvragen om gesprekken te voeren:

Voorbeeldvragen LOB

Speciale aandachtspunten:

  1. —Wat wil de leerling gaan doen?
  2. Welke beroepsinteresses spelen mee? 
  3. Wat is zijn/haar grote talent of passie?
  4. Beschikt de leerling over vereiste competenties?
  5. Wat zijn de kansen en belemmeringen?
  6. De toelatingseisen van de gewenste vervolgopleiding: algemeen en specifiek?
  7. Doorstromingsmogelijkheden na de vervolgopleiding om verder te studeren?
  8. Aanbod van passende stages en de arbeidsmarkt? 
  9. Alternatieven?

In de toekomst sneller wisselende beroepen, maar blijvende 'skills':

Did You Know?